Xunta directiva

A xunta directiva para o curso 2017-18 está formada polas seguintes persoas:

Presidente

Jóse Castro

Vicepresidenta

Pepa Sañudo

Secretaria

Maite Fernández

Tesoureira-Administradora

Irene

Vogais

Daniel Espiñeira

Silvia Nieto

Advertisement