Comedor

Que é?

O comedor é un servizo que ofrece comidas aos nenos e nenas no comedor do colexio (edificio NORMAL) para permitir a conciliación laboral das familias.

Folleto informativo 2022/2023

imaxe_22_23jardanay-2

Descargar díptico dos servizos de Jardanay_2022-23

Horario

De 14:00h a 16:00

Como dar de alta un alumno/a?

O proceso faise a través da web que Jardanay habilita a este efecto:

 • Accede a aplicación no enderezo: www.jardanay.es
 • Preme no apartado “área clientes
 • Selecciona o colexio “CEIP Prácticas
 • Usa as seguintes credenciais:
  • usuario: practicas
  • contrasinal: comedores2022

Unha vez dentro da zona privada, os diferentes formularios aparecerán na parte esquerda da pantalla. No caso de querer solicitar máis dun servizo, deberase encher e enviar un formulario de cada vez.

Se o formulario está correctamente rexistrado, recibirase unha copia da solicitude no enderezo de correo electrónico indicado no mesmo.

NOTA ACLARATORIA: No formulario pide o NIF do neno ou nena, se non ten basta cubrir ese campo con 00000000X para poder enviar.

Inicio de curso 2022-2023: poderán realizarse desde el día 10 ao 30 de agosto, ambos incluídos.

Como dar de baixa ou modificar as condicións de uso do servizo

As modificacións tamén se deben comunicar a través dos formularios. No caso de baixas ou modificacións no uso do servizo debe comunicarse a través do formulario correspondente antes do día 26 do mes anterior no que teña que facer efecto.

Non se poderán comunicar baixas ou modificacións de uso de servizo por ningunha outra vía (telefónica, correo electrónico, etc) nin terán efecto as realizadas fora de prazo.

Prezos

Prezos mensuais segundo modalidade (IVE incluído)

Cando existan dous irmáns ou irmás acudindo ao comedor haberá un desconto do 10% para a modalidade máis económica. Se son tres ou mais irmáns/irmás o desconto será do 12% tamén nas modalidades máis económicas.

Fixo todo o mes 82.34 €
Fixo 4 días á semana 67.57 €
Fixo 3 días á semana 51.19 €
Fixo 2 días á semana 34.32 €
Fixo 1 día á semana 17.26 €
Esporádico 5.95 €

Forma de pago

 • Sempre mediante domiciliación bancaria, nos 15 primeiros días do mes (salvo nos meses de setembro e outubro).
 • En caso de altas extraordinarias, o recibo pasarase no mes seguinte á cumprimentación do formulario electrónico de inscrición. O importe calcularase en proporción aos días que se faga uso do servizo.
 • A ausencia do comedor non exime do pago da cota.

Seguro de Accidentes

A empresa concertará un seguro que cubra as continxencias ocorridas mentres duran os seus servizos. Este seguro de accidentes pagarase polos usuarios e usuarias do servizo no primeiro recibo de cada curso ou pola ANPA nos primeiros meses do curso. Trátase dun pago único de 8 €.

Dietas e alerxias alimentarias

 • Dieta Branda: avisar ó teléfono do coordinador ou á oficina antes das 10:00 da mañá.
 • Alerxias ou intolerancias alimentarias (p.ex. intolerancia á lactosa): cubrirase o formulario electrónico correspondente no momento da inscrición e anexarase informe médico. Imprescindible avisar con un mínimo de cinco días de antelación ao inicio do servizo.

Podes consultar o Manual sobre alerxias e intolerancias alimentarias elaborado pola empresa aquí: descargar manual

Empresa

Actualmente a empresa encargada dos servizos de comedor e madrugadores é Jardanay.

OFICINAS JARDANAY
Menéndez Pelayo 12, 1ºIzda. A Coruña (ver en mapa)
Teléfono: 981 12 66 27 / fax: 981 120 805
(8:00h a 19:00h)

web: http://jardanay.es
fb: https://www.facebook.com/Jardanay-SL-686583091429212

Advertisement